സുഫിക്സ് SFX8 ക്യാരിയർ ബ്രെയ്ഡ് | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | ലോ-വിസ് പച്ച | 10 ബന്ധിത സ്പൂൾ |


Line Thickness: 0.23MM | 20.0Kg (44.0Lb)
Spools: Single
വില:
വില്പന വില₹ 575.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 19 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Akshamya Naik (Pune, IN)

Good line thin and long casting ❤️

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്