സുഫിക്സ് എക്സെൽ ശക്തമായ നൈലോൺ മൊണോഫിലമെന്റ് ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | സ്മോക് ഹരിതം | 10 ബന്ധിപ്പിച്ച സ്പൂൾ |


Line Thickness: 0.25MM | 5.4Kg (12Lb)
Spools: Single
വില:
വില്പന വില₹ 140.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 20 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്