ടെറി അൾട്രാ ഷാർപ്പ് 3x സ്ട്രോംഗ് വേം ഹുക്ക് വീഡ്‌ലെസ് ജിഗ് ഹെഡ് | 4/0 ,14 ജിഎം | 5/0 , 17 ജി |


Weight: 14 Gm
Size: 4/0
വില:
വില്പന വില₹ 270.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്