ല്യൂസ് ഫാക്ടറി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മൈക്രോ ജിഗ്സ് സെസ്റ്റ് | 7 ഗ്രാം


Weight: 7 Gm
Lure Colour: Orange Gold
വില:
വില്പന വില₹ 280.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Prithvi (London, GB)
Look no further when it comes to lure for catching small fish

Its small size makes it ideal for targeting smaller fish species. Its great for long casts and precise control.

Great option for catching smaller fish or for finesse fishing.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്