യോ-സൂരി ടോപ്നോട്ട് ഫ്ലൂറോകാർബൺ ലീഡേഴ് | 27 മീറ്റർ / 30 യാർഡ് | ക്ലിയർ |


Line Thickness: 0.57MM | 19.0Kg (40.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 650.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്