മെജർ ക്രാഫ്റ്റ് ജിഗ്‌പാര സ്ലോ മെറ്റൽ ജിഗുകൾ | തണ്ണ വണ്ടി: 50 ഗ്രാം - 60 ഗ്രാം


Weight: 50 Gm
Lure Colour: LIVE KIN IWASHI (UV)
വില:
വില്പന വില₹ 560.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 4 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്