മുട്ട ഫിഷിംഗ് സിങ്കേഴ്സ് | മീൻ ഭാരങ്ങൾ | 3.5 - 28 ജി.എം |


Weight: 3.5 Gm
വില:
വില്പന വില₹ 125.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 9 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
C
Customer (Shillong, IN)

Lead Egg Fishing Sinkers | Fishing Weights | 3.5 - 28 Gm |

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്