മേജർ ക്രാഫ്റ്റ് ജിഗ്പാര വെർട്ടിക്കൽ സ്ലോ പിച്ച് ജിഗ് | തണ്ണ: 120 / 150 / 180 ഗ്രാം


Weight: 120 Gm
Lure Colour: Red Gold #03
വില:
വില്പന വില₹ 599.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്