യോ-സൂരി ക്രിസ്റ്റൽ 3D മിന്നോ ഹാർഡ് ല്യൂർ | 11 സെ.മീ | 16 ഗ്രാം | മുങ്ങുന്നു


Length: 11 Cm
Lure Colour: PTG-C4
വില:
വില്പന വില₹ 896.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്